PharmaS portfolio

DIJETETSKI PROIZVODI

GENERIČKI LEKOVI NA RECEPT

LekovI koji deluju na kardiovaskularni sistem

Bisoprolol PharmaS 2.5 mg tableta
Bisoprolol PharmaS 5 mg tableta
Bisoprolol PharmaS 10 mg tableta
Trandolapril PharmaS 0.5 mg kapsula,tvrda
Trandolapril PharmaS 2 mg kapsula,tvrda
Trandolapril PharmaS 4 mg kapsula,tvrda
Trimetazidin PharmaS 35mg tableta sa modifikovanim oslobađanjem

Lekovi koji deluju na genitourinarni sistem - Urološki lekovi

Finasterid PharmaS 5 mg film tableta
Tamsulosin PharmaS 0.4 mg kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

Lekovi koji deluju na mišićno-kostni sistem

Ibandronat PharmaS 150 mg tableta
Meloksikam PharmaS 7.5 mg tableta
Meloksikam PharmaS 15 mg tableta
Tizax 4 mg tableta

Lekovi koji deluju na nervni sistem

Kvetiapin PharmaS 25 mg film tableta
Kvetiapin PharmaS 100 mg film tableta
Kvetiapin PharmaS 200 mg film tableta

Antiinfektivni / antibakterijski lekovi za sistemsku primenu

Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml rastvor za infuziju

Antiinfektivni lekovi / antimikotici za sistemsku primenu

Vorikonazol PharmaS 200mg prašak za rastvor za infuziju

Antineoplastici i imunomodulatori, lekovi za terapiju malignih oboljenja

Bortezomib PharmaS 3.5 mg prašak za rastvor za injekciju
Pemetreksed PharmaS 500mg prašak za koncentrat za rastvor za infuziju
Lutrate depo 22.5mg prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem