FLORIOTIC BOULARDII ORS

PharmaS FLORIOTIC BOULARDII ORS  redukuje učestalost i trajanje akutne dijareje i povraćanja.

Sadrži  orslnu rehidratacijsku so koja nadoknađuje gubitak vode i elektrolita i dvostruko snažniju dozu od 10 milijardi živih liofilizovanih kvasaca Saccharomyces cerevisiae var boulardii I-3799.PharmaS FLORIOTIC BOLULARDII ORS sadrži oralnu rehidratacionu so unapređene formulacije sa redukovanom osmolalnosću, 245 mOsm/kg, usaglašenu sa poslednjim smernicama Svetske zdravstvene organizacije (WHO).

PharmaS FLORIOTIC BOULARDII ORS namenjen je za potrebe ishrane kod osoba sa lakšim do srednje teškim akutnim prolivom i povraćanjem.

Način primene odrasli I deca starija od 3 godine

Web stranica za više informacija o proizvodu

Related Products